REJESTRACJA

Dla firm zamawiających kody kreskowe możemy pośredniczyć w rejestracji do systemu GS1 Polska.

1. Należy pobrać druk wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1 oraz druk zamówienia kodów kreskowych z poniższego linku – wydrukować i wypełnić zgodnie z objaśnieniami

Druk rejestracyjny GS1/Druk zamówienia kodów

Prosimy dołączyć
1.. Ksero/skan lub mailowo plik .pdf z dowodu wpłaty lub przelewu wymaganych opłat (A+B+C)

Wypełnione i podpisane druki:

– do rejestracji w systemie GS1 (2 strony)
– do zamówienia kodów  (1 strona)

prosimy wysłać na adres e-mail podany w druku zamówienia kodów.

Wpłatę opłat A+B oraz C przelać ka konto bankowe:

Bank : VOLKSWAGEN BANK direct
Konto : 06 2130 0004 2001 0468 4320 0001

Koniecznie z dopiskiem – REJESTRACJA W GS1 (NIP FIRMY)

Czas trwania rejestracji to 2-3 dni robocze licząc od dostarczenia do nas kompletnych dokumentów oraz wymaganych opłat.

  • W przypadku gdy Państwa firma posiada już identyfikator istnieje możliwość zamówienia kodów online poprzez formularz „Kody on-line 24/h” 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług